Voordracht door prof. Lieven Annemans tijdens het 10de Symposium Logopedie en Audiologie