Verwelkoming door prof. Jan Art Inleiding door rector Paul Van Cauwenberge Op eerste rij links prof. Kristiaan Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden) en rechts prof. Erik Thoen Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc Rechts Dirk Callebaut (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed VIOE) Midden prof. Frank Vermeulen Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc Prof. Jan Art en prof. Bruno De Wever Op de voorgrond em. prof. Helmut Gaus, daarachter vlnr. em. prof. Hilde Symoens, prof. Freddy Mortier (decaan Letteren en Wijsbegeerte) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector) Prof. Freddy Mortier (decaan Letteren en Wijsbegeerte) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector) Midden prof. Freddy Mortier (decaan Letteren en Wijsbegeerte), rechts daarnaast prof. Paul Van Cauwenberge (rector) Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc Feestrede door em. prof. Willem Frijhoff (vrije universiteit amsterdam): 'Slachtoffer, makelaar of medeplichtige?
Hoe het publiek de historicus in de tang krijgt als hij een boek heeft geschreven' Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc Feestrede door em. prof. Willem Frijhoff (vrije universiteit amsterdam): 'Slachtoffer, makelaar of medeplichtige?
Hoe het publiek de historicus in de tang krijgt als hij een boek heeft geschreven' Links prof. Erik Thoen Vlnr. em. prof. Hilde Symoens, prof. Freddy Mortier (decaan Letteren en Wijsbegeerte), em. prof. Johnny Devreker en em. prof. Helmut Gaus Op eerste rij tweede van links prof. Frank Vermeulen, rechts daarachter Patrick Monsieur en prof. Jean Bourgeois Op eerste rij links prof. Frank Vermeulen, rechts daarachter Patrick Monsieur en prof. Jean Bourgeois Rechts Patrick Monsieur en prof. Jean Bourgeois