Vlnr. prof. Eugeen Roegiest (vakgroep Taalkunde, Letteren en Wijsbegeerte UGent), prof. Luc François (kabinetschef van de rector belast met internationale betrekkingen) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Vlnr. Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Vlnr. Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Vlnr. Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), prof. Luc François (kabinetschef van de rector belast met internationale betrekkingen) en prof. Eugeen Roegiest (vakgroep Taalkunde, Letteren en Wijsbegeerte) Vlnr. Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië), prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent), prof. Eugeen Veriest (vakgroep Taalkunde, Letteren en Wijsbegeerte UGent) en prof. Luc François (kabinetschef van de rector belast met internationale betrekkingen) Vlnr. Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Vlnr. prof. Alexis De Vos, prof. Peter Van den Haute, prof. Luc François (kabinetschef van de rector belast met internationale betrekkingen), Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent)  Inleiding door prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Inleiding door prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Vlnr. prof. Paul Kiekens (vakgroep Textielkunde, Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent), prof. Eugeen Roegiest (vakgroep Taalkunde, Letteren en Wijsbegeerte UGent) en prof. Roger Sierens (vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding, Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent)  Inleiding door prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent)  Inleiding door prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Bezoek ambassadeur van Roemenië-840 Lezing door prof. Alexis De Vos, vakgroep Electronica en Informatiesystemen (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent) Op 1ste rij vlnr. prof. Peter Van den Haute, prof. Luc François (kabinetschef van de rector belast met internationale betrekkingen), Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Vlnr. prof. Peter Van den Haute, prof. Luc François (kabinetschef van de rector belast met internationale betrekkingen), Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) Roemeense studenten Lezing door prof. Alexis De Vos, vakgroep Electronica en Informatiesystemen (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent) Toespraak door prof. Peter Van den Haute, vakgroep Geologie en Bodemkunde (faculteit Wetenschappen) Toespraak door prof. Peter Van den Haute, vakgroep Geologie en Bodemkunde (faculteit Wetenschappen) Lezing door prof. Peter Van den Haute, vakgroep Geologie en Bodemkunde (faculteit Wetenschappen UGent) Toelichting door prof. Roger Sierens, vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding (faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) Toespraak door Ovidiu Dranga, ambassadeur van Roemenië Slotwoord door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) Vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) Vlnr. prof. Peter Van den Haute, prof. Alexis De Vos, prof. Luc François en Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) Roemeense studenten Vlnr. prof. Paul Kiekens (vakgroep Textielkunde UGent) en Ovidiu Dranga (ambassadeur van Roemenië) Vlnr. prof. Roger Sierens, prof. Alexis De Vos en prof. Luc François (kabinetschef van de rector belast met internationale betrekkingen) Rechts prof. Peter Van den Haute, vakgroep Geologie en Bodemkunde UGent Vlnr. prof. Paul Kiekens (vakgroep Textielkunde UGent) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent)