Bezoek leden FVIB Gent-Meetjesland aan de faculteit Diergeneeskunde-12089