Bezoek Koning Albert aan het UGent-VIB Onderzoeksgebouw FSVM-33616