Bezoek van prinses Astrid n.a.v. uitreiking van driejaarlijkse Prijs De Beys aan het International Centre for Reproductive Healt