In het midden Vlaams minister-president Kris Peeters en prof. Frank Gasthuys (decaan faculteit Diergeneeskunde)