Congres “Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation Tools” (FLIECE) met als thema “Palliatieve zorg in het zieken