Congres 'Lokale en Provinciale Politiek' met als thema de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012-10102