Dies Natalis 2015-52557 Dies Natalis 2015-52558 In het midden prof. Burkhard Hess (Max Planck Institute) Rechts prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) In het midden vlnr. prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) en prof. John LiPuma (University of Michigan) Prof. Burkhard Hess (Max Planck Institute) Prof. Eveline Volcke (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) Dies Natalis 2015-52565 Dies Natalis 2015-52566 Dies Natalis 2015-52567 Dies Natalis 2015-52568 Vlnr. em. prof. Andreas De Leenheer (ererector UGent), prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) Dies Natalis 2015-52570 Dies Natalis 2015-52571 Dies Natalis 2015-52572 Dies Natalis 2015-52573 Dies Natalis 2015-52574 Dies Natalis 2015-52575 Dies Natalis 2015-52576 Vlnr. prof. Antoon Vrints (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) Vlnr. prof. Mark Van Loosdrecht (eredoctor UGent, Delft) en prof. Eveline Volcke (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) Dies Natalis 2015-52579 Dies Natalis 2015-52580 Dies Natalis 2015-52581 Dies Natalis 2015-52582 Dies Natalis 2015-52583 Dies Natalis 2015-52584 Dies Natalis 2015-52585 Vlnr. prof. Antoon Vrints, prof. Piet Taelman en prof. Tom Coenye Dies Natalis 2015-52587 Dies Natalis 2015-52588 Dies Natalis 2015-52589 Vlnr. prof. Anne De Paepe (rector UGent), Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) en prof. Freddy Mortier (vicerector UGent) Vlnr. prof. Anne De Paepe (rector UGent), Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) en prof. Freddy Mortier (vicerector UGent) In het midden Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) In het midden vlnr. prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) In het midden vlnr. prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) Dies Natalis 2015-52595 Dies Natalis 2015-52596 Dies Natalis 2015-52597 Dies Natalis 2015-52598 Dies Natalis 2015-52599 Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) Dies Natalis 2015-52601 Dies Natalis 2015-52602 Dies Natalis 2015-52603 Dies Natalis 2015-52604 Presentatie door Greet Samyn Op de voorgrond rechts Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) Laudatio door prof. Anne De Paepe (rector UGent) Dies Natalis 2015-52608 Dies Natalis 2015-52609 Dies Natalis 2015-52610 Dies Natalis 2015-52611 Dies Natalis 2015-52612 Dies Natalis 2015-52613 Laudatio door prof. Anne De Paepe (rector UGent) Uitreiking eredoctoraat: vlnr. prof. Anne De Paepe en Berlinde De Bruyckere Laudatio door prof. Antoon Vrints (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) Dies Natalis 2015-52617 Uitreiking eredoctoraat: vlnr. prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) en prof. Anne De Paepe (rector UGent) Dies Natalis 2015-52619 Dies Natalis 2015-52620 Laudatio door prof. Piet Taelman (faculteit Rechtsgeleerdheid) Uitreiking eredoctoraat aan prof. Burkhard Hess (Max Planck Institute) door prof. Anne De Paepe (rector UGent) Uitreiking eredoctoraat: vlnr. Burkhard Hess (Max Planck Institute) en prof. Anne De Paepe (rector UGent) Dies Natalis 2015-52624 Dies Natalis 2015-52625 Dies Natalis 2015-52626 Laudatio door prof. Eveline Volcke (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) Dies Natalis 2015-52628 Dies Natalis 2015-52629 UItreiking eredoctoraat: vlnr. prof. Mark Van Loosdrecht (Delft) en prof. Anne De Paepe (rector UGent) Laudatio door prof. Tom Coenye (faculteit Farmaceutische Wetenschappen) Uitreiking eredoctoraat: vlnr. prof. John LiPuma (University of Michigan) en prof. Anne De Paepe (rector UGent) Dies Natalis 2015-52633 Toespraak door prof. John LiPuma (University of Michigan) Toespraak door prof. John LiPuma (University of Michigan) Toespraak door prof. John LiPuma (University of Michigan) Bedanking door prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) Bedanking door prof. Christopher Clark (eredoctor UGent, University of Cambridge) Dies Natalis 2015-52639 Dies Natalis 2015-52640 Dies Natalis 2015-52641 Dies Natalis 2015-52642 Op de voorgrond rechts prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) Vlnr. prof. Freddy Mortier (vicerector UGent), prof. Tom Coenye (promotor) en prof. John LiPuma (University of Michigan) Dies Natalis 2015-52645 Vlnr. prof. Piet Taelman en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) Dies Natalis 2015-52647 Dies Natalis 2015-52648 Dies Natalis 2015-52649 Dies Natalis 2015-52650 Dies Natalis 2015-52651 Dies Natalis 2015-52652 Dies Natalis 2015-52653 Dies Natalis 2015-52654 Dies Natalis 2015-52655 Dies Natalis 2015-52656 Prof. Burkhard Hess (eredoctor UGent) Vlnr. prof. Yves Benoit en Sophie Dewaele Dies Natalis 2015-52659 Vlnr. prof. Eveline Volcke (promotor) en prof. Mark Van Loosdrecht (eredoctor UGent) Vlnr. prof. Tom Coenye (promotor) en prof. John LiPuma (eredoctor UGent) Vlnr. prof. Piet Taelman (promotor) en prof.Burkhard Hess (eredoctor UGent) Vlnr. prof. Anne De Paepe (rector UGent) en Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) Vlnr. prof.Christopher Clark (eredoctor UGent) en prof. Antoon Vrints (promotor) Vlnr. prof.Christopher Clark (eredoctor UGent) en prof. Antoon Vrints (promotor) Vlnr. Berlinde De Bruyckere (eredoctor UGent) en prof. Paul Simoens In het midden prof. Freddy Mortier (vicerector UGent) Dies Natalis 2015-52668 Dies Natalis 2015-52669 Dies Natalis 2015-52670 Dies Natalis 2015-52671 Dies Natalis 2015-52672 Dies Natalis 2015-52673 Dies Natalis 2015-52674 Dies Natalis 2015-52675 Dies Natalis 2015-52676 Dies Natalis 2015-52677 Dies Natalis 2015-52678 Dies Natalis 2015-52679 Dies Natalis 2015-52680 Dies Natalis 2015-52681 Dies Natalis 2015-52682 Dies Natalis 2015-52683 Dies Natalis 2015-52684