Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten-10362