Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten-25313