Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten-10460

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat: vlnr. prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en prof.Saskia Sassen - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, politieke en sociale wetenschappen PS, uitreiking, eredoctoraat
Datum: 23 maart 2012
Identificatienummer: Z2012_037_239
Album: Dies Natalisviering 2012, met uitreiking van eredoctoraten