Quetelet college 2014/2015, een universiteitsbreed honoursprogramma voor excellente studenten uit de tweede en derde bachelor-45

Transitie UGent
Quetelet college door em. prof. Etienne Vermeersch - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: honoursprogramma, filosoof, ethicus, moraalfilosoof, quetelet college
Datum: 1 oktober 2014
Identificatienummer: Z2014_134_035
Album: Quetelet college met Etienne Vermeersch