Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Transitie UGent
© UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: faculteit letteren en wijsbegeerte LW, taal- en tekststructuren, auditorium, ufo
Datum: 5 mei 2017
Identificatienummer: Z2017_113_077
Album: Sfeerbeelden faculteit Letteren en Wijsbegeerte