Kunstenaarsboek Art(silence) In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden Trap in de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het voormalige HIKO) Bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het voormalige HIKO (Kunstbib) In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1424 Optreden door De Blandinos: vlnr. prof. Marc Leman (trompet), Aagje Monballieu (zang), Wannes Gyselinck (gitaar), prof. Kristoffel Demoen (piano) en Alexander Deweppe (drum) In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden Introductie door prof. Maximiliaan Martens, vakgroepvoorzitter Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen In het midden prof. Claire Van Damme Prof. Maximiliaan Martens, vakgroepvoorzitter Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1431 In het midden em. prof. Marcel De Maeyer In het midden prof. Claire Van Damme Em. prof. Marcel De Maeyer Toelichting door Benn Deceuninck Toelichting door Benn Deceuninck Thijmen Cornelis, ongetwijfeld de jongste toehoorder Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1438 Prof. Yves T'Sjoen Op de voorgrond Anna Eggermont met Thijmen Cornelis Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1441 Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1442 Links prof. Claire Van Damme en rechts Benn Deceuninck In het midden prof. Claire Van Damme In het midden prof. Claire Van Damme Prof. Marc Leman, trompetist van Blandinos Aagje Monballieu, zangeres van de Blandinos Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1448 Bedanking door prof. Claire Van Damme Bedanking door prof. Claire Van Damme Links prof. Yves T'Sjoen en rechts Benn Deceuninck Vlnr. prof. Prof. Maximiliaan Martens, (vakgroepvoorzitter Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen) en prof. Marc Leman Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1453 Contrabassist Olmo Cornelis en Anna Eggermont met Thijmen Cornelis Optreden door De Blandinos: vlnr. prof. Kristoffel Demoen (piano), Alexander Deweppe (drum) en Olmo Cornelis (contrabas) Links prof. Claire Van Damme en in het midden prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) In het midden prof. Claire Van Dammen en rechts prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden In het midden em. prof. Etienne Vermeersch en rechts em. prof. Marcel De Maeyer Links prof. Claire Van Damme en in het midden prof. Freddy Mortier (decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte) Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1461 Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1462 In de Kunstbib (bibliotheek Kunstwetenschappen UGent in het HIKO) loopt de tentoonstelling Art(silence): een compilatie van het werk van 60 kunstenaars die in de Kunstbib exposeerden Voorstelling kunstenaarsboek Art(silence) n.a.v. huldiging van prof. Claire Van Damme-1464 Links Paulina van der Zee en in het midden Patrick Monsieur Optreden door De Blandinos, o.l.v. prof. Marc Leman (links), met zangeres Aagje Monballieu (in het midden) Optreden door De Blandinos, met aan de piano prof. Kristoffel Demoen en Olmo Cornelis (contrabas); in het midden zittend em. prof. Freddy Decreus Optreden door De Blandinos, o.l.v. prof. Marc Leman (links) Optreden door De Blandinos: vlnr. prof. Marc Leman (trompet), Wannes Gyselinck (gitaar), Alexander Deweppe (drum), prof. Kristoffel Demoen (piano) en Olmo Cornelis (contrabas)  Optreden door De Blandinos: vlnr. prof. Marc Leman (trompet), Wannes Gyselinck (gitaar), Alexander Deweppe (drum), prof. Kristoffel Demoen (piano) en Olmo Cornelis (contrabas)