In het midden Patrick Monsieur (Archeologisch museum) en Pauline van der Zee (Etnografische verzamelingen)