Nocturne van de presentatie ‘(On)belangRIJKE dingen’ in het UGent museum van de Etnografische Verzamelingen-31042