Ondertekening in Beijing van tripartite Memory of Understanding tussen Xinjiang Institute of Ecology and Geography (XIEG, Chines Ondertekening in Beijing van tripartite Memory of Understanding tussen Xinjiang Institute of Ecology and Geography (XIEG, Chines