Ondertekening in Beijing van tripartite Memory of Understanding tussen Xinjiang Institute of Ecology and Geography (XIEG, Chines