De evolutie van het landmeetkundig instrumentarium wordt getoond