Opening tentoonstelling 'Voorbij de horizon - Samenlevingen in
Kanaal en Noordzee 3500 jaar geleden' in het Provinciaal Erfgoedc