Partijvoorzitters op openingscollege Politicologie