Marianne Thyssen, CD&V-voorzitster en Europees Parlementslid, doceert de eerste les Politicologie van het academiejaar 2009/2010