Oudste student van het academiejaar 2006/2007 promoveert in de Geschiendenis-14024