Promovendi van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen na de plechtige proclamatie