Proclamatie 2008/2009 faculteit Letteren en Wijsbegeerte-30013