Proclamatie academiejaar 2008/2009 faculteit Rechtsgeleerdheid-27866