Promovendi 2009/2010 van de faculteit Diergeneeskunde