Proclamatie 2009/2010 faculteit Rechtsgeleerdheid-16551