Proclamatie 2009/2010 faculteit Wetenschappen, groep 4-17458