Proclamatie 2009/2010 van de faculteit Rechtsgeleerdheid-16566