Proclamatie 2010/2011 van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen-30865