Proclamatie 2010/2011 van de faculteit Rechtsgeleerdheid-8337