Proclamatie 2011/2012 faculteit Letteren en Wijsbergeerte-20349