Proclamatie 2012/2013 faculteit Letteren en Wijsbegeerte-35629