Proclamatie 2014/2015 faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Campus Schoonmeersen en Campus Kortrijk-56035