Proclamatie 2014/2015 faculteit Letteren en Wijsbegeerte-55308