Proclamatie 2015/2016 faculteit Bio-ingenieurswetenschappen