Proclamatie 2015/2016 faculteit Letteren en Wijsbegeerte