Proclamatie 2015/2016  Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen