Proclamatie 2016/2017 Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen