Proclamatie 2017/2018 Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen