Proclamatie 2017/2018 faculteit Letteren en Wijsbegeerte