Proclamatie 2018/2019 faculteit Letteren en Wijsbegeerte