Proclamatie faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, sessie 1