Proclamatie faculteit Letteren en Wijsbegeerte, sessie 3