Raretijdenkabinet in het UFO tijdens de klimaattop in Glasgow