Samenkomst van UGent deelnemers aan de Europese Bedrijfssportspelen in Hamburg (22-26 juni 2011)-7899