Sarton Leerstoel 2010/2011: lezing door em. prof. Luc Daels met uitreiking van sartonmedaille-18810